Ekonomi och investeringsbedömning

Kursen Ekonomi och investeringsbedömning riktar sig till dig som arbetar med energi och ger kunskap om kalkylränta/diskonteringsränta, payback och diskonterad payback, investering/operativ kostnad, underhållskostnad och Life Cycle Cost (LCC). Du får fördjupade kunskaper om företagsekonomi förekommande i branschen samt förståelse för modeller och nyckelbegrepp inom produkt- och investeringskalkylering samt grundläggande extern redovisning.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Mät- & styrteknik
  • Energiteknik 1

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

26 augusti-13 september 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 4 augusti 2019

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
malin.liedholm@tucsweden.se