Elinstallationer i byggnader

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i ellära, relevanta beräkningar samt klara av att självständigt dimensionera ”Kunskapsområde elinstallationer i byggnader” som motsvarar Elsäkerhetsverket föreskrifter. Du får kunskap om starkströmstillämpningar och moment som induktiva och kapacitiva laster, faskompensering, störningar och tillämpningar i olika installationer. Du lär dig även att dimensionera kraft- och belysningsanläggningar, utföra enklare konstruktionsberäkningar samt rita schema med tillhörande dokumentation. Efter kursen har du också färdigheter i att utföra kontroll och ha kunskaper i hur olika materiel- eller materialval kan påverka elanläggningar från säkerhetssynpunkt.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2 alt Matematik B
    eller
  • kursen Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

19 augusti-20 september 2019

Poäng

25 YH-p (5 veckor)

Ingår i utbildningen

Elkonstruktör

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 28 juli 2019

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
malin.liedholm@tucsweden.se