Elkraft

Kursen Elkraft riktar sig till dig som arbetar med elkonstruktion och ger kunskaper om distribution och transmission av elkraft inom låg och högspänningsnät. Du får kunskaper om det nationella elnätets konstruktion samt funktion och uppbyggnad av bland annat transformatorer, ställverk, reläskydd, kontaktorer, startkopplare och manöverkretsar. Du får även kunskaper om elkvalitet, övertoner och andra störningar. Efter kursen har du kompetens att utföra energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar och dimensionera enklare elnät för lågspänning.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2 alt Matematik B
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kunskap

Datum

14 oktober-8 november 2019

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Elkonstruktör

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 22 september 2019

Kontaktperson

Carina Andersson Franzén, utbildningsledare
070-535 64 55
carina.andersson.franzen@tucsweden.se