Elkraft

Kursen ger dig kunskaper om distribution och transmission av elkraft inom låg och högspänningsnät. Du lär dig om det nationella elnätets konstruktion samt funktion och uppbyggnad av bland annat transformatorer, ställverk, reläskydd, kontaktorer, startkopplare och manöverkretsar. Du får även kunskaper om elkvalitet, övertoner och andra störningar. Efter kursen kan du utföra energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar och dimensionera enklare elnät för lågspänning.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2 alt Matematik B
    eller
  • kursen Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

14 oktober-8 november 2019

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Ingår i utbildningen

Elkonstruktör

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansökan öppnar hösten 2019

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
malin.liedholm@tucsweden.se