Ellära

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

1-19 juni 2020

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 10 maj

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
[email protected]

 

Kursen Ellära ger kunskaper i att utifrån schemaunderlag utföra elarbeten. Du lär dig följa gällande säkerhetsföreskrifter för elanläggningar, elektriska apparater, bruksföremål och ledningar. Kursen ger teoretisk kompetens för att du ska förstå och tillämpa gällande författningar för nyinstallation av el samt skötsel och underhåll av befintliga elanläggningar. Du får även fördjupad kunskap om hur man beräknar och optimerar energisystem.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.