Ellära

Kursen Ellära riktar sig till dig som arbetar med energi och ger färdigheter i att från schemaunderlag utföra elarbeten. Du lär dig följa gällande säkerhetsföreskrifter för elanläggningar, elektriska apparater, bruksföremål och ledningar. Du får teoretisk kompetens för att förstå och tillämpa gällande författningar för nyinstallation av el samt skötsel och underhåll av befintliga elanläggningar. Efter kursen har du fördjupad kunskap om hur man beräknar och optimerar energisystem.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

Godkänt betyg i

  • Mät- & styrteknik
  • Energiteknik 1

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

6-24 maj 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 14 april 2019

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
malin.liedholm@tucsweden.se