Elmaskiner & ellära

Kursen Elmaskiner och ellära riktar sig till dig som arbetar med elkonstruktion och ger kunskaper för att utföra beräkningar för val av vanligt förekommande elmaskiner och elanläggningar. Du får även kunskaper om maskinsäkerhet. Du lär dig att utföra beräkningar för val av vanligt förekommande elmaskiner samt kablage och säkring i relation till deras strömförsörjning. Efter kursen har du kunskaper om laster som resistansvärmare m.m. olika metoder och utrustningar för att styra dessa, samt kunskap om olika skyddsutrustningar för att skydda utrustningen samt skydd för EMC.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2 alt Matematik B
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kunskap

Datum

23 september-11 oktober 2019

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Elkonstruktör

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 1 september 2019

Kontaktperson

Carina Andersson Franzén, utbildningsledare
070-535 64 55
carina.andersson.franzen@tucsweden.se