Elmaskiner och ellära

Kursen ger dig kunskap att utföra beräkningar för val av vanligt förekommande elmaskiner och elanläggningar. Du får också kunskap om maskinsäkerhet. Du får kompetens för att utföra beräkningar för val av vanligt förekommande elmaskiner samt kablage och säkring i relation till deras strömförsörjning. Efter kursen har du kunskaper om laster som resistansvärmare m.m. olika metoder och utrustningar för att styra dessa, samt kunskap om olika skyddsutrustningar för att skydda utrustningen samt skydd för EMC.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2 alt Matematik B
    eller
  • kursen Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

23 september-11 oktober 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Ingår i utbildningen

Elkonstruktör

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansökan öppnar hösten 2019

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
malin.liedholm@tucsweden.se