Energioptimering

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Praktisk ellära från El- & energiprogrammet

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

24 augusti-2 oktober 2020

Poäng

30 YH-p (6 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Fastighetsingenjör

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 2 augusti

Kontaktperson

Mia Karlsson, utbildningsledare
073-508 98 93
[email protected]

 

Kursen Energioptimering lär dig genomföra en energikartläggning, göra en energideklaration samt föreslå relevanta energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter. Du får kunskap i att kunna bedöma en byggnads energiprestanda, analysera uppmätta värden och tolka resultat avseende en byggnads energiomsättning.

Du får förståelse för hur kundbeteenden styr energiincitament och ger dig också kunskaper om energipåverkan ur ett helhetsperspektiv. Efter kursen kan du göra energiberäkningar och ge åtgärdsförslag för besparingar i lönsamhetsplaner.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.