Energisystemanalys

Kursen Energisystemanalys riktar sig till dig som arbetar med energi och ger fördjupade kunskaper om olika energisystem som förekommer i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder. Du får kunskap om hur ett energiledningssystem är uppbyggt och hur det förhåller sig till, och påverkar arbetet med miljöledning. Du lär dig grundläggande om vad miljöledning innebär och vilka tekniker och metoder som kan användas i miljöarbetet. Du får kompetens att genomföra energiberäkningar för att bestämma en byggnads energiprestanda inför en ansökan om bygglov samt vid upprättande av energideklarationer på byggnader där energidata saknas.

Efter kursen har du kunskaper om hur du formulerar och upprättar energideklarationer enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Kursen ger dig de kunskaper som krävs för att klara det teoretiska provet som ingår i certifieringen för att bli behörig energiexpert. Du får  även kompetens att genomföra en energikartläggning enligt Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt ha kunskap om hur du utifrån kartläggningen kan optimera energianvändningen.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Mät- & styrteknik
  • Energiteknik 1

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

16 september-25 oktober 2019

Poäng

30 YH-p (6 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 25 augusti 2019

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
malin.liedholm@tucsweden.se