Engelska för ekonomer

Kursen Engelska för ekonomer ger kunskaper i hur ekonomiska termer benämns på engelska. Du får även färdigheter i att kommunicera information och beslutsunderlag på engelska.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

20-31 januari 2020

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Redovisningsekonom

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 18 december

Kontaktperson

Ashtar Michael, utbildningsledare
073-512 39 42
[email protected]