Entreprenadjuridik, LOU, arbetsmiljö & säkerhet

Kursen Entreprenadjuridik & LOU, Arbetsmiljö & säkerhet ger kompetens i entreprenadjuridik och kunskaper om AB (AB04, ABT06, ABK09) och om LOU. Samt kunskaper i lagstiftning och föreskrifter om arbetsmiljö och arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete som elkonstruktör. Du får kunskaper om hur avtal mellan olika parter inom branschen ser ut, hur de formuleras och tillämpas. Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, KMA, ESA, AMA och BBR ingår också.

Efter kursen har du färdighet i hur man slår, hittar och använder sig av lagar i det dagliga arbetet och hur man kan tolka lag efter situation. Du lär dig också hantera juridiska relationer mellan alla förekommande aktörer inom branschen. Samt om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2 alt Matematik B
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

27 januari-13 mars 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Elkonstruktör

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 5 januari

Kontaktperson

Carina Andersson Franzén, utbildningsledare
070-535 64 55
[email protected]