Etnicitet & integration 

Kursen Etnicitet och integration ger dig grundläggande kunskaper om olika kulturer, dess särart och tillgångar för att underlätta relationer och behandlingsarbetet. Du får insikt i olika bakgrunders betydelse för identitetsutveckling och socialisation. Du får även kunskap för att möta människor från olika kulturer utifrån ett salutogent perspektiv.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i kursen

  • Svenska 2 eller Svenska som andrapråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

11 november-6 december 2019

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Behandlingspedagog

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 20 oktober 2019

Kontaktperson

Caroline Ärleskog, utbildningsledare
070-527 87 11
[email protected]