Eventplanering

Kursen Eventplanering riktar sig till dig som arbetar inom hotell och restaurang och utvecklar din kompetens för att planera, utveckla och leda små och stora event inom verksamheten kopplat till behovet inom en destination, detta i samverkan med andra aktörer inom besöksnäringen. Kursen ger dig även kunskap inom eventlogistik, eventbudget och kalkylering samt administration och dokumentation i samband med förberedelserna. Efter kursen har du också kunskaper i styrning, problemlösning i olika faser och utveckla event på ett säkert och hållbart sätt.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Konferens & evenemang
  • Service & bemötande 1

från Hotell- & turismprogrammet

eller

Kurserna

  • Branschkunskap inom restaurang & livsmedel
  • Service & bemötande 1

från Restaurang- & livsmedelsprogrammet

Yrkeserfarenhet: Minst 2 års relevant yrkeserfarenhet, heltid, från någon avdelning inom hotell eller restaurang

Datum

30 december 2019-10 januari 2020

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Hotel & Restaurant Manager

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 8 december 2019

Kontaktperson

Annette Bohman, utbildningsledare
073-436 93 58
[email protected]