Finansiering & kalkylering

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

2-27 mars 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Redovisningsekonom

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 9 februari

Kontaktperson

Ashtar Michael, utbildningsledare
073-512 39 42
[email protected]

 

Kursen Finansiering och kalkylering ger kunskaper i ekonomiska styrinstrument, metoder och verktyg som används för att följa upp och planera ekonomi och finansiering i företag eller verksamhet. Du får färdigheter i att samla in, strukturera och bearbeta datamängder för att skapa kalkyler och budgetar. Du får även kompetens i att följa upp resultat, nyckeltal och bedöma finansiering i företaget eller verksamheten och utifrån underlag skapa nya kalkyler och budgetar. Efter kursen har du insikt i nyheter inom finansiering, budgetering och kalkylering.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.