Fjärrvärme- & fjärrkylesystem

Kursen Fjärrvärme och fjärrkylesystem ger fördjupade kunskaper om fjärrvärme- och fjärrkylesystem, deras uppbyggnad och konstruktion samt om olika driftsituationer. Du får förmågan att kunna förstå och kritiskt granska hur fjärrvärmesystem och fjärrkylesystem fungerar med avseende på temperatur, tryck och flöde samt ge en inblick om hur dessa dimensioneras.

Fokus i kursen ligger på grundläggande kunskaper avseende distribution och produktion av fjärrvärme/-kyla (primärsidan) men omfattar även kundens anläggning och dess funktion (sekundärsidan i fjärrvärme-/fjärrkylesystemet) samt hur kundens användning påverkar och påverkas av dessa. Kursen berör t.ex. systemfunktion och konstruktion men även affärsidén, energimarknaden, miljöpåverkan, ekonomi, planering, historisk utveckling, nutida och framtida användning.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

6-24 januari 2020

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 15 december

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
[email protected]