Flödesekonomi

Kursen ger dig en introduktion till flödestänkande i företaget, med fokus på produktionssystemets uppbyggnad, produktionsfilosofi, kapitalbindningsaspekter, kundorderstyrning och samordning av varu- och informationsflöden. Flödesekonomin är relaterat till Supply Chain Management och styrning av försörjningskedjor och försörjningsnätverk.

Du får fördjupad kunskap inom flödesanalys från råvara till färdig produkt. Genom laborationer, uppgifter och studiebesök får du praktisk erfarenhet av beräkning kopplat till sin teoretiska kunskap med bas i PBL metodik (problembaserat lärande). Du lär dig även att identifiera, analysera och lösa flödesekonomiska problem med hjälp av lämpliga inom området metoder och tekniker.

Hur fungerar det?

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret här nedan. Din ansökan behandlas sedan i samma process som de som söker till hela utbildningen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

  • Matematik 2 abc
  • Svenska 2
  • Engelska 5
  • Logistik 1

eller motsvarande kompetens

Datum

2 september-4 oktober 2019

Poäng

25 YH-p (5 veckor)

Ingår i utbildningen

Logistiker

Utbildningsort

Linköping

Sista ansökningsdag

11 augusti 2019

Anmälan

Anmälan görs i formuläret här nedan

Kontaktperson

Göran Wiggur, utbildningsledare
073-328 33 77
goran.wiggur@tucsweden.se

 

ANSÖK HÄR


Fyll i dina uppgifter här nedan. När vi har tagit emot din ansökan kontaktar vi dig för att få ta del av dina betyg och eventuella intyg för yrkeserfarenhet. Du ser i kolumnen till höger här ovan vilka behörigheter som krävs och om yrkeserfarenhet är ett krav.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här