Flödesekonomi

Kursen ger dig en introduktion till flödestänkande i företaget, med fokus på produktionssystemets uppbyggnad, produktionsfilosofi, kapitalbindningsaspekter, kundorderstyrning och samordning av varu- och informationsflöden. Flödesekonomin är relaterat till Supply Chain Management och styrning av försörjningskedjor och försörjningsnätverk.

Du får fördjupad kunskap inom flödesanalys från råvara till färdig produkt. Genom laborationer, uppgifter och studiebesök får du praktisk erfarenhet av beräkning kopplat till sin teoretiska kunskap med bas i PBL metodik (problembaserat lärande). Du lär dig även att identifiera, analysera och lösa flödesekonomiska problem med hjälp av lämpliga inom området metoder och tekniker.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2 abc
  • Svenska 2
  • Engelska 5
  • Logistik 1

eller motsvarande kompetens

Datum

2 september-4 oktober 2019

Poäng

25 YH-p (5 veckor)

Ingår i utbildningen

Logistiker

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 11 augusti 2019

Kontaktperson

Göran Wiggur, utbildningsledare
073-328 33 77
goran.wiggur@tucsweden.se