Grupp- och personlighetspsykologi

Kursen ger dig kunskaper om arbetsgruppen som psykosocial arbetsmiljö och dess betydelse för möjligheterna att utföra ett kvalitativt gott behandlingsarbete. Du får kompetens att verka i olika miljöer och arbetsgrupper där kollegors individuella olikheter och utbildning betraktas som en möjlighet att uppnå synergi och effektivitet. Efter kursen har du kunskap och kompetens för att i din närmiljö kunna genomföra en informell debriefing.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

19 augusti-27 september 2019

Poäng

30 YH-p (6 veckor)

Ingår i utbildningen

Behandlingspedagog

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 28 juli 2019

Kontaktperson

Caroline Ärleskog, utbildningsledare
070-527 87 11
caroline.arleskog@tucsweden.se