Hållbara inköp

Kursen Hållbara inköp ger dig kunskap inom miljöområdet med bäring på inköp och upphandling. Du får en fördjupad bild över fortsatt utveckling inom området hållbar försörjning och insikt i hur en verksamhet kan ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Efter kursen har du förståelse för hur inköpare och upphandlare, med hjälp av befintliga verktyg och system, kan möta lagstiftning, regelverk och marknadskrav relaterade till miljö- och hållbarhetsfrågor. Du lär dig även att bearbeta, analysera och värdera fakta utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2 abc
  • Svenska 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Datum

2-20 september 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Strategisk inköpare/upphandlare

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 11 augusti 2019

Kontaktperson

Göran Wiggur, utbildningsledare
073-328 33 77
[email protected]