Handelsrätt

Kursen Handelsrätt riktar sig till dig som arbetar med redovisning och ger kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden. Efter kursen kan du föreslå lösningar på juridiska problem och frågeställningar inom handelsrättens område. Du lär dig tillämpa centrala juridiska begrepp och metoder i syfte att upprätta juridiska dokument som kan förekomma inom utbildningens kompetensområde. Att kritiskt kunna reflektera över komplexa juridiska ställningstaganden inom de områden som kursen behandlar lär du dig också.

Kursen ger dig även grundläggande kunskap om, samt visa förståelse för och tillämpa de rättskällorna som faller inom ramen för kursens rättsområde Du lär dig identifiera och lösa komplexa juridiska frågeställningar inom området, samt reflektera över lösningars rimlighet, nytta och konsekvens.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2
  • Svenska 2

eller motsvarande kompetens

Datum

12 augusti-18 oktober 2019

Poäng

50 YH-p (10 veckor)

Ingår i utbildningen

Redovisningsekonom

Utbildningsort

Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 21 juli 2019

Kontaktperson

Anna Hylén Larsson, utbildningsledare
073-543 55 32
anna.hylen.larsson@tucsweden.se