Handledning & pedagogiskt förhållningssätt

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
  • Psykologi 1

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet: Minst 2 års yrkeserfarenhet om minst 50% från vård och/eller omsorg

Datum

27 januari-8 mars 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 5 januari 2020

Kontaktperson

Helena Fag, utbildningsledare
076-009 21 61
[email protected]

 

Kursen Handledning och pedagogiskt förhållningssätt ger fördjupade kunskaper i olika handledningsmodeller och färdigheter i kollegial handledning på den egna arbetsplatsen. Du lär dig använda ett process- och lösningsinriktat arbetssätt. Du får kunskap om läroprocesser och hur kunskapsöverföring kan ske i samband med yrkesutövning. Att överföra kunskap genom att använda olika handledningsmodeller och metoder ingår också och du efter kursen kan du även överföra din kunskap till övriga i arbetsteamet.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.