Handledning & pedagogiskt förhållningssätt

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2

Godkänt i kurserna

  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
  • Psykologi 1

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet: Minst två års yrkeserfarenhet inom området, med minst 50% tjänstgöringsgrad

Datum

24 februari-14 april 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Specialistutbildad undersköterska inom demensvård

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 2 februari 2020

Kontaktperson

Mirja Jylhäsalmi, utbildningsledare
073-536 49 78
[email protected]

 

Kursen Handledning och pedagogiskt förhållningssätt ger fördjupade kunskaper i olika handledningsmodeller och färdigheter i kollegial handledning på den egna arbetsplatsen. Du lär dig använda ett process- och lösningsinriktat arbetssätt. Du får kunskap om läroprocesser och hur kunskapsöverföring kan ske i samband med yrkesutövning. Att överföra kunskap genom att använda olika handledningsmodeller och metoder ingår också och du efter kursen kan du även överföra din kunskap till övriga i arbetsteamet.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.