Import – Export Norge

Kursen ger dig kunskaper om tulldeklarationer för Norge och kunskaper för att kunna göra importer till Norge och export från Norge. Du lär dig att hantera säravgifter i norska deklarationer, och förståelse för det norska tullregelverket, tullsystemet TVINN och om den norska tulltaxan; Tolltariffen.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Datum

12-30 augusti 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Ingår i utbildningen

Tullspecialist

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 21 juli 2019

Kontaktperson

Carolina Wallberg, utbildningsledare
076-009 20 97
carolina.wallberg@tucsweden.se