Incoterms

Kursen ger dig kunskaper om moderna transportsystem, logistiklösningar och om internationellt erkända regler, Incoterms. Du får kunskaper om användandet av leveransklausuler och om hur dessa skrivs in i avtal och handelsfakturor. Du lär dig Incoterms 2010 för att undvika konflikter mellan säljare och köpare vid exempelvis ersättning av skada under transport. Efter kursen har du kunskaper om de regler som beskriver vem som har ansvar för varor under transport och hur länge.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Datum

22 april-10 maj 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Ingår i utbildningen

Tullspecialist

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 31 mars 2019

Kontaktperson

Carolina Wallberg, utbildningsledare
076-009 20 97
carolina.wallberg@tucsweden.se