Inköp

Kursen ger dig kunskaper relaterade till inköpsfunktionens roll, värde och organisation. Du lär dig förstå och att tillämpa de principer som styr en inköpsorganisation på en operativ nivå. Att hantera enklare inköpsrelaterade aktiviteter i ett varuproducerande bolag ingår också. Kursen belyser viktiga begrepp, verktyg och processer inom inköp, leverantörsstyrning och avtalshantering, med koppling till företagets övergripande strategi samt inköpsfunktionens roll i försörjningskedjor.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

  • Matematik 2 abc
  • Svenska 2
  • Engelska 5
  • Logistik 1

eller motsvarande kompetens

Datum

20-31 maj 2019

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Ingår i utbildningen

Logistiker

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 28 april 2019

Kontaktperson

Göran Wiggur, utbildningsledare
073-328 33 77
goran.wiggur@tucsweden.se