ISP & exportkontroll

Kursen ger dig kunskap om och insikt i Inspektionen för strategiska produkter och dess funktion. Du får även kunskap om exportkontroll, dess historia och uppkomst, produkter med dubbelt användningsområde, militära produkter och sanktioner/embargos. Du lär dig vilka regler som ska tillämpas för att förhindra att vissa produkter exporteras till länder som anses vara politiskt instabila eller som är hot mot freden i området och världen. Efter kursen har du kunskaper för att bidra till en säkrare värld.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Datum

17-28 juni 2019

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Ingår i utbildningen

Tullspecialist

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 26 maj 2019

Kontaktperson

Carolina Wallberg, utbildningsledare
076-009 20 97
carolina.wallberg@tucsweden.se