ISP & exportkontroll

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

1-12 juni 2020

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Tullspecialist

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 10 maj

Kontaktperson

Maude Svensson, utbildningsledare
073-532 57 82
[email protected]

 

Kursen ISP & exportkontroll ger kunskap om och insikt i Inspektionen för strategiska produkter, ISP, och dess funktion. Du får även kunskap om exportkontroll, dess historia och uppkomst, produkter med dubbelt användningsområde, militära produkter och sanktioner/embargos. Du lär dig vilka regler som ska tillämpas för att förhindra att vissa produkter exporteras till länder som anses vara politiskt instabila eller som är hot mot freden i området och världen. Efter kursen har du också kunskaper för att bidra till en säkrare värld.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.