Key Account Management

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

11 januari 2021-5 februari 2021

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Företagssäljare

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 20 december

Kontaktperson

Fredrik Wahlbom
073-500 55 94
[email protected]

 

Kursen Key Account Management ger de teoretiska och praktiska grunderna i KAM-försäljning. Du får redskap för hur man styr och leder samarbetet med nyckelkunder, samt verkar för långsiktiga och goda relationer. Målet med kursen är att du ska få fördjupad kunskap om och användbara redskap för hur man leder och utvecklar samarbetet med nyckelkunder ur ett helhetsperspektiv, samt verkar för långsiktiga, lönsamma och goda relationer. Du får kunskaper om att hitta nya möjligheter till utveckling både för företaget och för kunden inom hela företagets och kundens organisation; t. ex inom produktion, logistik, kvalitet.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.