Kyl- & värmepumpsteknik

Kursen Kyl- och värmepumpsteknik ger fördjupade kunskaper om regelverk och deras tillämpningsområden. Du går specialiserad kunskap om kylteknik och komponenter i kylkretsen samt specialiserade kunskaper om kyl- och värmepumpsanläggningen och dess möjligheter i fastighetens klimat- och energisystem. Kursen syftar till att ge kunskap om F-gasförordningen (EU517/201), Köldmediekungörelsen (SFS 2009:1605), Branschstandarden Svensk Kylnorm, Kylprocessen och Carnotprocessen.

Efter kursen har du avancerade kunskaper om val och dimensionering av rörledningar och komponenter, reglering av kylkretsen, olika kompressorer (teknik och egenskaper), olika expansionsventiler (teknik och egenskaper), olika värmeväxlare (teknik och egenskaper) samt övriga kyltekniska komponenter. Du har även de teoretiska kunskaper som krävs för att klara certifiering motsvarande Kategori II.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

27 januari-21 februari 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 5 januari

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
[email protected]