Lagstiftning, organisation och kunskapsstyrning

Kursen ger dig kunskaper om den lagstiftning som ligger till grund om verksamhetens arbete. Du får även kunskaper om de konsekvenser som tillämpningen av lagar medför i det dagliga arbetet.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Svenska 2
  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
  • Psykologi 1

eller motsvarande kompetens

  • Minst 2 års yrkeserfarenhet om minst 25% från vård och/eller omsorg

Datum

12 augusti-20 oktober 2019

Poäng

25 YH-p 10 veckor), halvfart

Ingår i utbildningen

Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri

Utbildningsort

Distans med närträff den 12-13 aug i Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 21 juli 2019

Kontaktperson

Helena Fag, utbildningsledare
076-009 21 61
helena.fag@tucsweden.se