LEAN-inriktad produktionsekonomi

Kursen ger dig förståelse för produktionssystemets och värdekedjans utveckling med hjälp av metoder och verktyg relaterade till Lean-filosofin. Du får kunskap om produktionslogistik som påverkar det företagsekonomiska resultatet. Kursen täcker teorier, metoder och tekniker som kan tillämpas i både varu- och tjänsteproducerande verksamheter. Efter kursen är du väl insatt i filosofin bakom ”snåla” processer, samt att du känner till och kan tillämpa ett antal verktyg inom Lean. Du lär dig förstå, bedöma och beräkna alternativ med syfte att optimera helheten och vinna företagsekonomiska fördelar i den logistiska värdekedjan.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

  • Matematik 2 abc
  • Svenska 2
  • Engelska 5
  • Logistik 1

eller motsvarande kompetens

Datum

3-28 juni 2019

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Ingår i utbildningen

Logistiker

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 12 maj 2019

Kontaktperson

Göran Wiggur, utbildningsledare
073-328 33 77
goran.wiggur@tucsweden.se