Ledarskap i teori och praktik

Kursen ger dig kunskaper i olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt ledarskap. Du får färdigheter i att förstå vikten av att inhämta information om de juridiska ansvarsområden som en ledare har att förhålla sig till. Att inse hur ledarens agerande både bidrar till det gemensamma målet och den process som leder dit, får du också kunskap om. Efter kursen har du kunskap om din egna roll som ledare och färdigheter i att leda, hantera och kommunicera som ledare i en mindre grupp anpassat efter deltagare och omgivning.

Hur fungerar det?

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret här nedan. Din ansökan behandlas sedan i samma process som de som söker till hela utbildningen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

9 december 2019-3 januari 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Ingår i utbildningen

Behandlingspedagog

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansökan öppnar hösten 2019

Kontaktperson

Caroline Ärleskog, utbildningsledare
070-527 87 11
caroline.arleskog@tucsweden.se