Ledarskap i teori & praktik

Kursen Ledarskap i teori och praktik ger dig kunskaper i olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt ledarskap. Du lär dig även förstå vikten av att inhämta information om de juridiska ansvarsområden som en ledare har att förhålla sig till. Målet med kursen är att ge dig kompetensen att inse hur ledarens agerande både bidrar till det gemensamma målet och den process som leder dit. Du utvecklar en kunskap om din egna roll som ledare och får färdigheter i att leda, hantera och kommunicera som ledare i en mindre grupp anpassat efter deltagare och omgivning.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i kursen

  • Svenska 2 eller Svenska som andrapråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

9 december 2019-3 januari 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Behandlingspedagog

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 17 november 2019

Kontaktperson

Caroline Ärleskog, utbildningsledare
070-527 87 11
[email protected]