Lönearbetets innehåll och processer

Kursen Lönearbetets innehåll och processer riktar sig mot löneområdet, och ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom lönearbete och löneprocessen. Du lär dig att fokusera på att leverera och upprätthålla hög kvalitet i service, processer och aktiviteter så att målen uppnås. Du får också förmågan att lära ut kunskap relaterad till yrkesrollen på ett pedagogiskt och metodiskt sätt. Efter kursen har du grundläggande kunskap i Lean Administration.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

12 augusti-20 september 2019
2-3 dagar/vecka i skolan, resterande tid är hemstudier

Poäng

30 YH-p (6 veckor), helfart

Ingår i utbildningen

Lönespecialist

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 21 juli 2019

Kontaktperson

Ashtar Michael, utbildningsledare
073-512 39 42
ashtar.michael@tucsweden.se