Miljö, kvalité och hållbar el

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens

Datum

18-29 januari 2021

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Elkonstruktör

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 13 december

Kontaktperson

Carina Andersson Franzén
070-535 64 55
[email protected]

 

Kursen Miljö, kvalité och hållbar el ger kunskaper i elförsörjningssystemets uppbyggnad ur ett miljö- och energiperspektiv. Du får kunskap om hur hållbar el framställs och vilka energikällor som används samt framtidens el och energikällor. Du lär dig även om vilka miljökonsekvenser som är kopplade till elkonsumtion och hur man värderar konstruktions- och designval ur miljö- och energisynpunkt. Energiberäkningar och effektivitetsanalyser ingår också. Efter kursen har du också kunskaper i branschens tillämpliga kvalitets- och miljöledningssystem samt kontrollsystem.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.