Miljö, kvalitet & hållbar el

Kursen Miljö, kvalitet  och hållbar el riktar sig till dig som arbetar med elkonstruktion och ger kunskaper i elförsörjningssystemets uppbyggnad ur ett miljö- och energiperspektiv. Du får kunskap om hur hållbar el framställs och vilka energikällor som används samt framtidens el och energikällor. Du lär dig även om miljökonsekvenser kopplade till elkonsumtion och hur man värderar konstruktions- och designval ur miljö- och energisynpunkt. Färdigheter i energiberäkningar och effektivitetsanalyser får du också med dig. Målet med kursen är att ge kunskaper i branschens tillämpliga kvalitets- och miljöledningssystem samt kontrollsystem.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2 alt Matematik B
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kunskap

Datum

9-20 december 2019

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Elkonstruktör

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 17 november 2019

Kontaktperson

Carina Andersson Franzén, utbildningsledare
070-535 64 55
[email protected]