Miljöcertifiering & hållbarhet

Kursen Miljöcertifiering & hållbarhet riktar sig till dig som arbetar med energi och ger avancerade kunskaper om certifieringar av energiledningssystem, tjänster och byggnader, som ISO 50001 och Miljöbyggnad. Kursen ger en helhetsbild över energi- och hållbarhetsfrågorna idag och kommande utmaningar i framtiden. Du lär dig utvecklingstrender inom energieffektivisering och hållbarhet samt hur man kan uppdatera och anpassa arbetet för att kunna följa utvecklingen i branschen samt nå uppsatta mål.

Du får även djupa kunskaper om rådande lagstiftningar, direktiv, förordningar och andra styrmedel samt kunskap om vilka instanser, organisationer och myndigheter som ansvarar för dessa t ex EU, Energimyndigheten och Boverket. EU-direktivet gällande byggnaders energiprestanda och miljölagstiftning och innebörden av en energitillsyn ingår också. Målet med kursen är att du ska kunna redogöra för energieffektivisering och hållbarhet som begrepp. Efter kursen kan du identifiera drivkrafter ur ett miljö-, ekonomi-, hållbarhets- och samhällsperspektiv samt utifrån problembaserat lärande (PBL) kan du analysera konsekvenser av energianvändningen.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Mät- & styrteknik
  • Energiteknik 1

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

10 februari-6 mars 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 19 januari 2020

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
[email protected]