Miljöcertifiering och hållbarhet

Kursen Miljöcertifiering och hållbarhet riktar sig till dig som arbetar med energi och ger avancerade kunskaper om certifieringar av energiledningssystem, tjänster och byggnader, som ISO 5000 och Miljöbyggnad. Du får en helhetsbild över energi- och hållbarhetsfrågorna idag och kommande utmaningar i framtiden. Du lär dig utvecklingstrender inom energieffektivisering och hållbarhet samt hur du kan uppdatera och anpassa arbetet för att kunna följa utvecklingen i branschen samt nå uppsatta mål.

Du får djupa kunskaper om rådande lagstiftningar, direktiv, förordningar och andra styrmedel samt kunskap om vilka instanser, organisationer och myndigheter som ansvarar för dessa t ex EU, Energimyndigheten och Boverket. Kursen ger dig även kunskap om EU-direktivet gällande byggnaders energiprestanda och miljölagstiftning och innebörden av en energitillsyn. Efter kursen kan du redogöra för energieffektivisering och hållbarhet som begrepp. Du kan identifiera drivkrafter ur ett miljö-, ekonomi-, hållbarhets- och samhällsperspektiv samt utifrån problembaserat lärande (PBL) kunna analysera konsekvenser av energianvändningen.

Hur fungerar det?

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret här nedan. Din ansökan behandlas sedan i samma process som de som söker till hela utbildningen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

Godkänt betyg i

  • Mät- & styrteknik
  • Energiteknik 1

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

10 februari-6 mars 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Tranås

Sista ansökningsdag

19 januari 2020

Anmälan

Anmälan görs i formuläret här nedan

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
malin.liedholm@tucsweden.se

 

ANSÖK HÄR


Fyll i dina uppgifter här nedan. När vi har tagit emot din ansökan kontaktar vi dig för att få ta del av dina betyg och eventuella intyg för yrkeserfarenhet. Du ser i kolumnen till höger här ovan vilka behörigheter som krävs och om yrkeserfarenhet är ett krav.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här