Näring för god vård & omsorg 

Kursen Näring för god vård och omsorg ger kunskap om nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling och omsorg samt dess betydelse för minimering av komplikationer och dödlighet. Du får förståelse för måltidssituationen specifikt kopplat till demenssjukas problematik. Efter kursen har du kunskap om sjukdoms- och åldersrelaterade undernäring bland sjuka och då särskilt hos äldre. Den ger dig även ökade kunskaper om det naturliga åldrandet likväl som olika sjukdomars inverkan på aptiten, behovet av näring, kost och måltidens som helhetsupplevelse vid tex diabetes, allergier och livets slut.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2

Godkänt i kurserna

  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
  • Psykologi 1

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet: Minst två års yrkeserfarenhet inom området, med minst 50% tjänstgöringsgrad

Datum

2 december 2019-10 januari 2020

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Specialistutbildad undersköterska inom demensvård

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 10 november 2019

Kontaktperson

Mirja Jylhäsalmi, utbildningsledare
073-536 49 78
[email protected]