Personalekonomi

Kursen Personalekonomi riktar sig mot löneområdet, och ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi och avancerad kunskap om personalekonomi med alla dess olika delar. Du lär dig upprätta personalekonomiska kalkyler och analysera resultaten från personalekonomiska redovisningar, bl. a. sjukfrånvaro och dess orsaker. Efter kursen kan du analysera personalstatistik som gäller rörlighet och dess mått, orsaker och kostnader.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Behörighet för YH-utbildning

Särskild behörighet:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

29 april-7 juni 2019
2-3 dagar/vecka i skolan, resterande tid är hemstudier

Poäng

30 YH-p (6 veckor), helfart

Ingår i utbildningen

Lönespecialist

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 7 april 2019

Kontaktperson

Ashtar Michael, utbildningsledare
073-512 39 42
ashtar.michael@tucsweden.se