Personalekonomi

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

27 april-5 juni 2020

Poäng

30 YH-p (6 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Lönespecialist

Utbildningsort

Distans

Ansökan

Ansök här, senast den 5 april

Kontaktperson

Ashtar Michael, utbildningsledare
073-512 39 42
[email protected]

 

På grund av rådande restriktioner gällande Covid -19 kommer denna kurs att genomföras på distans. Distans innebär att kursen sker på webben med videobaserade föreläsningar. Du har kontakt med din föreläsare genom lärplattform, mejl eller telefon. Du kan också få möta din föreläsare genom videolänk.

Kursen Personalekonomi ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi och kunskap om personalekonomi med alla dess olika delar. Du lär dig att upprätta personalekonomiska kalkyler och analysera resultaten från personalekonomiska redovisningar, bl. a. sjukfrånvaro och dess orsaker. Du får även kunskap i att analysera personalstatistik som gäller rörlighet och dess mått, orsaker och kostnader.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.