Produktionslogistik

Kursen ger dig grundläggande begrepp och metoder inom styrning av tillverkningsprocesser och produktionssystem. Kursen behandlar strukturer för material- och produktionsplanering, prognostisering, beräkning av kapacitetsbehov, styrning av orderutsläpp samt återrapportering.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2 abc
  • Svenska 2
  • Engelska 5
  • Logistik 1

eller motsvarande kompetens

Datum

11 februari-22 mars 2019

Poäng

30 YH-p (6 veckor)

Ingår i utbildningen

Logistiker

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 17 februari 2019

Kontaktperson

Göran Wiggur, utbildningsledare
073-328 33 77
goran.wiggur@tucsweden.se