Projektledning i säljprocessen

Kursen Projektledning i säljprocessen riktar sig till dig som arbetar med företagsförsäljning B2B och ger dig kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning. Du får färdigheter i att hantera hela säljprocessen från målbeskrivning och projektspecifikation, via all förplanering och genomförandet till uppföljning och rapportering. Fokus ligger på det som gör säljprojekten speciella och på det personliga engagemangets betydelse för projektresultatet. Efter kursen kan du självständigt genomföra kundorienterade projekt. Du lär dig även att driva projekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten och kunden efterfrågar.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Behörighet för YH-utbildning

Särskild behörighet:

  • Svenska 2

eller motsvarande kompetens

Datum

10-28 juni 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Ingår i utbildningen

Företagssäljare B2B

Utbildningsort

Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 19 maj 2019

Kontaktperson

Jenny Jakobsson, utbildningsledare
072-395 95 81
jenny.jakobsson@tucsweden.se