Projektledning i säljprocessen

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

10-28 augusti 2020

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Företagssäljare B2B

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 21 juni

Kontaktperson

Sofie Kalén, utbildningsledare
073-396 87 84
[email protected]

 

Kursen Projektledning i säljprocessen ger dig kunskap kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning. Du får färdigheter i att hantera hela säljprocessen från målbeskrivning och projektspecifikation, via all förplanering och genomförandet till uppföljning och rapportering.

Efter kursen har du kompetens i att självständigt genomföra kundorienterade projekt. Du driver projekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten och kunden efterfrågar.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.