Projektledning

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Praktisk ellära
  • Energiteknik

från El- och energiprogrammet eller motsvarande kompetens

Datum

Distansstudier den 1 juni-14 augusti 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Soleltekniker

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 10 maj

Kontaktperson

Johan Leander, utbildningsledare
070-716 39 57
[email protected]

 

Kursen Projektledning ger kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning. Du får färdigheter i att hantera flödet från projektidé och förberedelser till genomförande och avslut. Efter kursen har du kompetens i att självständigt genomföra och leda enklare projekt, med fokus på inköp. Du lär dig också driva inköps- och upphandlingsprojekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten efterfrågar.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.