Projektmetodik & projektledning

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i kurserna

  • Konferens & evenemang
  • Service & bemötande 1

från Hotell- & turismprogrammet

eller

Kurserna

  • Branschkunskap inom restaurang & livsmedel
  • Service & bemötande 1

från Restaurang- & livsmedelsprogrammet

Yrkeserfarenhet: Minst 2 års relevant yrkeserfarenhet, heltid, från någon avdelning inom hotell eller restaurang

Datum

1-12 februari 2021
Närträff i Jönköping:
1 februari kl 10.00-17.00
2 februari kl 9.00-15.00

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Hotel & Restaurant Manager

Utbildningsort

Distans

Ansökan

Ansök här, senast den 10 januari 2021

Kontaktperson

Annette Bohman, utbildningsledare
073-436 93 58
[email protected]

 

Kursen Projektmetodik & projektledning ger kunskap om att driva projekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten efterfrågar.

Du får kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning. Du lär dig att hantera flödet från projektidé och förberedelser till genomförande och avslut. Efter avslutad kurs har du kompetens i att självständigt genomföra och leda enklare projekt.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.