Psykiatri

Kursen ger dig fördjupade kunskaper och förklaringsmodeller vad avser störningar och avvikelser, samt begreppet normalitet och dess relativitet. Du får även fördjupade kunskaper om försvarsmekanismer, jag-funktioner, jag-styrka och jag-svaghet. Efter kursen har du förståelse för neuropsykiatriska diagnoser, komorbitet och psykopati/sociopati, samt för begåvningshandikapp, arv/miljö, missbruk, kriminalitet och beroendeproblematik.

Hur fungerar det?

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret här nedan. Din ansökan behandlas sedan i samma process som de som söker till hela utbildningen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

7 januari-1 februari 2019

Poäng

20 YH-p (5 veckor)

Ingår i utbildningen

Behandlingspedagog

Utbildningsort

Jönköping

Sista ansökningsdag

16 december 2018

Anmälan

Anmälan görs i formuläret här nedan

Kontaktperson

Caroline Ärleskog, utbildningsledare
070-527 87 11
caroline.arleskog@tucsweden.se

 

ANSÖK HÄR


Fyll i dina uppgifter här nedan. När vi har tagit emot din ansökan kontaktar vi dig för att få ta del av dina betyg och eventuella intyg för yrkeserfarenhet. Du ser i kolumnen till höger här ovan vilka behörigheter som krävs och om yrkeserfarenhet är ett krav.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här