Psykisk ohälsa ur ett mångkulturellt perspektiv

Kursen ger dig specialiserad kunskap om kulturens betydelse för hur psykisk sjukdom och ohälsa yttrar sig. Utifrån det mångkulturella perspektivet studeras migrationens betydelse för det psykiska välbefinnandet.

Hur fungerar det?

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret här nedan. Din ansökan behandlas sedan i samma process som de som söker till hela utbildningen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Behörighet för YH-utbildning

Särskild behörighet:

  • Svenska 2
  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
  • Psykologi 1

eller motsvarande kompetens

  • Minst 2 års yrkeserfarenhet om minst 25% från vård och/eller omsorg

Datum

16 december 2019-26 januari 2020

Poäng

15 YH-p (6 veckor), halvfart

Ingår i utbildningen

Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri

Utbildningsort

Distans med närträff den 9-10 dec 2019 i Jönköping

Ansökan

Ansökan öppnar hösten 2019

Kontaktperson

Helena Fag, utbildningsledare
076-009 21 61
helena.fag@tucsweden.se