Psykisk ohälsa ur ett mångkulturellt perspektiv

Kursen Psykisk ohälsa ur ett mångkulturellt perspektiv ger specialiserad kunskap om kulturens betydelse för hur psykisk sjukdom och ohälsa yttrar sig. Utifrån det mångkulturella perspektivet studeras migrationens betydelse för det psykiska välbefinnandet. Du får kompetens för att känna igen traumatisering och veta hur trauma påverkar individens andra mående. Du får även fördjupande kunskaper i att bemöta och identifiera psykisk ohälsa i ett transkulturellt perspektiv.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
  • Psykologi 1

 

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet: Minst 2 års yrkeserfarenhet om minst 50% från vård och/eller omsorg

Datum

16 december 2019-26 januari 2020

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 24 november 2019

Kontaktperson

Helena Fag, utbildningsledare
076-009 21 61
[email protected]