Ritningslära

Kursen ger dig kunskap om gällande regler och standarder för att upprätta samt uppdatera en befintlig ritning. Du får även kunskap om synergier mellan värmeanläggningar och ventilationssystem samt förståelse för innehållet i en VVS-ritning (värme, ventilation och sanitet). Efter kursen har du förståelse för energisimuleringsprogram. Förmågan att kunna tolka information och symboler på ritningar förekommande i yrkesrollen som energiingenjör får du också med dig.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

Godkänt betyg i

  • Mät- & styrteknik
  • Energiteknik 1

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

23 december 2019-3 januari 2020

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Tranås

Ansökan

Ansökan öppnar hösten 2019

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
malin.liedholm@tucsweden.se