Särskilda förfaranden

Kursen Särskilda förfaranden ger kompetens om det tullförfarande som kallas särskilda förfaranden. Kursen syfte är också att ge kunskaper om de tillstånd från Tullverket som krävs för att använda dessa förfaranden. Du får de kunskaper om denna kategori som innefattar lagring i tullager, aktiv förädling, tillfällig införsel och passiv förädling.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

6-24 januari 2020

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Tullspecialist

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 15 december

Kontaktperson

Maude Svensson, utbildningsledare
073-532 57 82
[email protected]