Sociallagstiftning & dokumentation 

Kursen Sociallagstiftning och dokumentation ger dig kunskaper inom de civilrättsliga och offentligrättsliga områdena som ligger till grund för behandlingsarbetet. Du får även kunskaper om de konsekvenser som tillämpningen av lagar medför. I kursen ingår även det historiska perspektivet över välfärdssamhällets uppbyggnad, framväxten av juridiska riktlinjer och dess konsekvenser för vård och behandling. Efter kursen har du kompetensen att reflektera över de styrmedel som reglerar relationerna mellan enskilda personer och myndigheter. Du lär dig tillämpa rättsregler på de rättsområden inom civilrätt och offentlig rätt som har särskild betydelse för behandlingsarbetet. Dokumentation och journalföring ingår också i kursen.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i kursen

  • Svenska 2 eller Svenska som andrapråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

30 september-8 november 2019

Poäng

30 YH-p (6 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Behandlingspedagog

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 8 september 2019

Kontaktperson

Caroline Ärleskog, utbildningsledare
070-527 87 11
caroline.arleskog@tucsweden.se