Sociallagstiftning och dokumentation

Kursen ger dig kunskaper inom de civilrättsliga och offentligrättsliga områdena som ligger till grund för behandlingsarbetet samt kunskaper om de konsekvenser som tillämpningen av lagar medför. Du får även kunskap om det historiska perspektivet över välfärdssamhällets uppbyggnad, framväxten av juridiska riktlinjer och dess konsekvenser för vård och behandling.

Du får kompetens att reflektera över de styrmedel som reglerar relationerna mellan enskilda personer och myndigheter. Du lär dig att tillämpa rättsregler på de rättsområden inom civilrätt och offentlig rätt som har särskild betydelse för behandlingsarbetet. Efter kursen har du kompetens i dokumentation och journalföring.

Hur fungerar det?

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret här nedan. Din ansökan behandlas sedan i samma process som de som söker till hela utbildningen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

30 september-8 november 2019

Poäng

30 YH-p (6 veckor)

Ingår i utbildningen

Behandlingspedagog

Utbildningsort

Jönköping

Ansökan

Ansökan öppnar hösten 2019

Kontaktperson

Caroline Ärleskog, utbildningsledare
070-527 87 11
caroline.arleskog@tucsweden.se